Posílili jsme školní tým

Svobodné školy fungují na principu volnosti, laskavosti a empatie a aby to mohlo být naplněno v co největší míře, posílili jsme tým dospěláků – průvodců.

Pro 18 dětíí na prezenčním studiu je k dispozici 3 průvodci. Děti se často a rády dělí na různé skupinky a aby mohly mít co největší volnost, je potřeba více dospěláků, kteří jim nabízí program nebo moderují jejich aktivity či pomáhají jim řešit konflikty.

Máme upřímnou radost, že se nám daří finančně udržet personální obsazení v tomto počtu. I z tohoto důvodu jsme si na sebe ve školním roce 2022/24 pozvali kontrolu z České školní inspekce, kterou jsme prošli a umožní nám to čerpat vyšší normativy od státu.  Takto to dává největší smysl. Pro děti i pro dospělé. Dospěláci nevyhoří , udrží si svěžest a radost z práce a děti mají k dispozici podporu.

Do školy zveme i inspirativní lidi z praxe, rodilé mluvčí. Jsme velmi vděční za návštěvy Angelica Maria Holemy z Kolumbie, Alenky Kutálkové – emoční hrátky a dalších skvělých lidí, kteří dětem věnují svůj čas.

Více si o školním týmu a externistech  – inspirativních odbornícíchve škole přečtěte na stránce O nás.