Školní den

Podporujeme děti na jejich cestě

Škola zahájila svůj první rok oficiálně pod hlavičkou MŠMT od 1.9. 2022 . To znamená, že jsme soukromou základní školou vedenou pod Ministerstvem školství.

V roce 2021 a 2022 jsme fungovali jako komunitní škola, kdy se scházela parta rodičů a dětí v prostorách fary v Prostějově. Poté jsme se přesunuli do Komunitního centra v Bílovicích. Měli jsme tak možnost v letech 2021 a2 022 navnímat, co děti baví a zajímá a část aktivit jsme překlopili do běžného školního dne v ZŠ Pippi Punčochaté.

Škola je otevřená od 8:25, kdy se děti postupně schází. Mnoho rodin využívá rodičovské výpomoci a děti jezdí buď svozem autobusem nebo auty.

Průběh školního dne

Program začíná v 8:45 h pozdravem, pohybovou aktivitou, hrou a poté volně přechází do ranního kruhu. Kruh slouží ke komunikaci mezi dětmi a průvodci. Na kruhu se děti dozví blíže o konkrétním programu dne, mohou si vybrat z nabízených lekcí, mohou samy navrhnout vlastní aktivitu. Kruh slouží podpoře a posílení sociálních a komunikačních kompetencí. Účast na kruhu není povinná. Děti se mohou po celý den volně pohybovat po škole. Dospělý průvodce, který nemá ten den daný program – lekci , je jim k dispozici. 

Většinu času se nám daří realizovat to, že na 5 – 8 dětí je 1 dospělý průvodce.

Škola vždy preferuje výběr učiva žáky.

Kruh končí krátkou přestávkou. Poté se děti mohou a nemusí účastnit nabízených lekcí v rámci předmětů JAS (Já a svět), Hra ( Hry, relaxace, aktivity ), PUK (Pohyb, kultura a umění ), AJ (Angličtina) , Matematika, Čeština, Špj (Španělština).

Po obědě následuje družina, u starších dětí pokračuje nabídka lekcí.

S dětmi jezdíme pravidelně na exkurze, výlety. Děti se mohou pohybovat na školní zahradě a využívat její prostor k relaxaci, tvoření, hraní, učení…

V roce 2022 /2023 trvá družina do 14:00.

Děti mají téměř absolutní volnost ve svobodě pohybu, sebevyjádření. Avšak musí respektovat pravidla společného soužití ve smyslu, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka.

Role průvodce je inspirovat a podporovat děti na jejich cestě.

Posláním učitele, průvodce v naši škole je, zažehnout v dítěti jiskru vlastní vnitřní motivace a tuto motivaci podporovat. Klademe důraz na studijní autonomii dětí a k jejímu rozvoji používáme různé způsoby.

Poděkování rodičům kolem Základní školy Pippi Punčochaté

Tímto chceme poděkovat všem lidem kolem naší školy. Mají velkou zásluhu, že v Prostějově může vznikat nová škola, plná života, kde se děti mohou naplno a beze strachu projevit.