Školné pro deňáky

Proč vybíráme školné?

Existence školy je financovaná ze školného, tedy soukromých zdrojů rodičů, a příspěvků v podobě normativů (dotace) na žáka ze strany státu. Tyto příspěvky, které dostáváme od státu, nepokryjí plně provoz školy a budoucí investice, proto je třeba platit školné.

Škola vznikla z nadšení zakladatelek Petry a Lucie, které do projektu investovaly a investují mnoho osobního času, energie a peněz. Velký dík patří komunitní skupině rodičů a dětí, které scházely již rok před otevřením školy. Toto mezilidské nadšení zformovalo jádro lidí, kteří potvrdili, že projekt školy je smysluplný a ve společnosti potřebný.

Školu podpoří také jakákoliv finanční pomoc.

Prezenční docházka pro deňáky

3 800 Kč/měsíc
Druhé a další dítě 3 500 Kč/měsíc.

(platí se 12 měsíců)

Jednorázový příspěvek na budovu 2000 Kč /rodina

(splatný společně s prvním školným)

Zápisy do 1. ročníku školního roku 2023/2024 nepořádáme.

Děti do školy přijímáme formou přestupu z jiné školy. Je nutné, abyste se seznámili se vzdělávací koncepcí školy, kterou najdete ve Školním vzdělávacím programu ŠVP na této stránce – Dokumenty ke stažení.

Možnosti platby

Měsíční
3 800 Kč
(školné splatné do 25. předchozího měsíce)

Pololetní
22 116 Kč
(sleva 3% ze školného)

Roční
43 320 Kč
(sleva 5% ze školného)

V poplatku je zahrnutá i družina.
Nezahrnuje náklady na stravu.
Nezahrnuje náklady na akce mimo školu.

Co oceníme

Pokud je to z Vaší strany možné, oceníme, když školné zašlete v pololetní či roční jednorázově platbě. Snižujete tím administrativní náročnost a také to škole dává větší stabilitu při plánování na daný rok. Děkujeme!

Jak přihlásit Vaše dítko do Pippi ?

Dotazník s předběžnou přihláškou najdete na stránce Přihláška

Potřebné dokumenty pro přestup do naší školy si můžete stáhnout na stránce Dokumenty ke stažení.