Žít s respektem – akreditovaný 7 dílný kurz

Termín konání akce

9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11.2024 | 14:30 -19:30

Místo konání akce

ZŠ Pippi Punčochaté, Dobromilice 119 nebo jurta Soběsuky 10

Lektoři

PhDr. Pavel Kopřiva a Mgr. Tatjana Kopřivová

Cena kurzu

4800 Kč/osoba nebo 3800 Kč/osoba pro páry

Možnost platby na 3 splátky.

Vztahy založené na manipulaci a příkazech jsou dlouhodobě nefunkční. Osvojíme si umění přizvat ostatní ke spolurozhodování, vytvářet sounáležitost a jednat konstruktivně.

Respekt je ohled a úcta k druhým.

Kurz je akreditovaný MŠMT, po ukončení dostanete osvědčení o absolvování kurzu.

Detailní informace ke kurzu Žít s respektem

Kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí pracovat na vlastní sebeúctě, osvojit si respektující přístup ve vztazích mezi dospělými i při výchově dětí a rozšířit jej o ohleduplný přístup k Zemi a k přírodě. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti respektujícího a mocenského vnímání světa a vztahů. Vycházíme z přesvědčení, že soužití založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající, málo účinné a má neblahé dopady na kvalitu odvedené práce, sebeúctu zúčastněných, vzájemné vztahy i životní prostředí. V celospolečenských dopadech brzdí rozvoj demokracie, občanské společnosti a morálky založené na vnitřně přijatých hodnotách.

Jakým konkrétním tématům se kurz věnuje, na co získáte odpovědi. 

  • Proč mocenské vztahy založené na autoritativních postojích dlouhodobě nefungují.
  • Co je a co není empatie.
  • Jaká jsou rizika poslušnost a závislosti na autoritě.
  • Jak reagovat, když jsou druzí lidé v emocích.
  • Jaký je rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou.
  • K čemu je dobrá sebeúcta.
  • A mnoho dalšího…

Rozvržení kurzu ŽÍT S RESPEKTEM (42 výukových hodin, 7 odpoledních seminářů)

1. – 2. seminář: Seznámení, organizace. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování. Základní komunikační dovednosti pro běžné i náročné situace a jejich nácvik. Mocenský a respektující model výchovy a vztahů a jejich důsledky. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. K čemu jsou dobré emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.

3. seminář: Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie – ukázky a cvičení. Co přináší empatie do života. Emoční inteligence.

4. seminář: Přehled rizikových způsobů komunikace. Zásady respektující komunikace. Trénink dovedností. Výměna zkušeností, otázky a hledání odpovědí. Co zakládá oprávněnost požadavku.

5. seminář: Souvislosti trestání. Rozdíl mezi tresty a respektujícími způsoby, jak reagovat na nesprávné jednání. V čem jsou tresty škodlivé. Jak se naše psychika vyrovnává s následky trestání a ubližování. Dobrá sebeúcta jako duševní „imunitní štít“.

6. – 7. seminář: „Laskavá manipulace.“ Jak motivovat bez uplácení odměnami. Rizika soutěží, jak může vypadat soužití bez rivality. Vnitřní a vnější motivace. Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. Jak se liší pochvala a ocenění, cvičení na oceňování. Závěr kurzu, reflexe.

Pavel a Tatjana Kopřivovi - více o lektorech kurzu

Jsme psychologové s praxí v klinické psychologii, psychoterapii a poradenství, spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován. Žijeme spolu od roku 1983, máme pět dospělých dětí, z nichž některé mají už své rodiny. Bydlíme na Valašsku, u Bystřice pod Hostýnem.

Na kurzech pracujeme aktivní, prožitkovou formou, při níž se střídají ukázky komunikace, společná diskuse a práce ve dvojicích nebo v malých skupinách. Účastníci mají možnost trénovat respektující postupy v konkrétních situacích a sdílet své zkušenosti, pocity a myšlenky. Zacvičujeme dvě další lektorky, které se s námi účastní některých kurzů a berou si už na starost část programu.

Kurz má akreditaci MŠMT, účastníkům vydáváme potvrzení o jeho absolvování.

Poslechněte si praktické poznatky Pavla a Tatjany Kopřivových

Z webové stránky manželů Kopřivových – www.respektovat.com

Termíny, platební podmínky, kontakt na organizátory

Termíny konání:

Kurz je 7 dílný, koná se ve středy termínech 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11. a 27.11.2024, v odpoledních hodinách od 14:30 do 19:30.

Cena kurzu: je 4 800 Kč/osoba nebo 3 800 Kč/ osoba v případě přihlášky páru

Platební podmínky:

Těm z Vás, komu to pomůže, nabízíme možnost zaplatit kurz na 3 splátky: ( třikrát 1 600 Kč nebo třikrát 1 266 Kč v případě přihlášení páru ) 

1. část je splatná 18.9.2024, 2. část 18.10.2024 a 3. část 18.11.2024 – hotově nebo na účet 2902040406/2010

Pokud je to však ve Vašich možnostech, budeme rádi za celou platbu předem do 18.9.2024 na náš školní účet: 2902040406/2010

Kurz naše škola pořádá, aby šířila osvětu v respektujícím přístupu. Jde o neziskovou aktivitu, kurz pořádáme především pro průvodce naší školy a z větší části kurz financujeme z vlastních zdrojů a zdrojů ze strany MŠMT. Budeme moc rádi, když se nám Vy, ať už rodiče, pedagogové či laická veřejnost přidáte a podpoříte kurz vlastní účastí.

Organizátor a kontakt
Petra Borovská a Lucie Černíčková Lipovská (za Svobodnou ZŠ Pippi Punčochatá).

Dotazy a připomínky k akci pište na petra@pippipuncochata.cz nebo na telefon 721 453 827 nebo do diskuze události na Facebooku – odkaz na událost doplníme .

Rezervujte si prosím místo přes rezervační formulář na této stránce níže. Místa jsou kapacitně omezena.

Těšíme se na Vás!

Přihláška - rezervujte si místo