Realizované projekty

Projekt: ZŠ Pippi – Hravé učení na dotykovce

Evidenční číslo žádosti: 0318/DIGI/2023

Spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti a na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, kalendářní rok 2023 Č. j.: MSMT-8393/2023-2.

Projekt: Pippi – Patron, mentor a mediátor

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005818

Spolufinancován Evropskou unií v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ Operačního programu Jana Ámose Komenského.

Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta a vzdělávání pedagogů.