Principy a hodnoty školy

Bezpečný a respektující prostor

Vytváříme prostor, kde se děti mohou svobodně vyjadřovat, beze strachu komunikovat s ostatními a kde probíhá volná výměna myšlenek.

Svobodná hra a svoboda pohybu

Děti se učí skrze hru, mají dostatek času na zkoumání a objevování. Přirozeně poznávají své vášně a talenty. Mají volnost v pohybu, volby polohy, oděvu.

Studijní autonomie

Podporujeme u dětí umění rozhodnout se co, proč a jak se efektivně naučit. Mohou si svobodně vybrat, čemu chtějí věnovat pozornost, s kým a kdy.

Práce s digitálními technologiemi

Počítače, tablety, mobily a internet jsou součástí dnešního světa a budou nadále. Dětem umožňujeme pracovat s technologiemi a ukazujeme, jak je smysluplně využít, aniž by je digitální technologie pohltily. Závislost na technologiích je výzvou této doby a je pro nás klíčové o tématu hovořit.

Zkušenostní, prožitkové učení

Zapojení rozmanitých aktivit do školního programu a spolupráce s odborníky přinese dětem hluboké prožitky, zážitky a zkušenosti. Ty z nich jen tak nevyprchají a stanou se jejich trvalým majetkem, ze kterého mohou celoživotně čerpat.

Bytí v přírodě, výpravy, možnost vyřádit se

Klíčový je pobyt venku – za poznáním ve městě či v lese a na vlastním pozemku, kde mají děti možnost podílet se na vytváření vlastní zahrádky, poznávat koloběh a zákonitosti přírody. Součástí jsou pohybové aktivity a tvoření s dětmi jako tanec, bojové sporty, jóga, malba a jiné.

Věkové míchání

Skupiny dětí různého věku si osvojí umění komunikovat s kýmkoliv, řešit konflikty nenásilným způsobem, starat se o druhé a být jim inspirací.

Společné projekty a mezipředmětové vztahy

Výuka je otevřená světu a životu, proto spojujeme praktické s teoretickým a děti mohou pracovat ať už samostatně nebo ve skupině na tom, co je zajímá a dává jim smysl.

Rozvoj lidskosti, empatie, spolupráce

Místo soutěžení nabízíme dětem kooperativní hry a příležitosti zažít, že skupina je jen tak silná jako její nejslabší část. Rozvíjíme a podporujeme v dětech lidskost a empatii místo soupeření.

Zápisy do 1. ročníku školního roku 2023/2024 nepořádáme. Děti do školy přijímáme formou přestupu z jiné školy.

Je nutné, abyste se seznámili se vzdělávací koncepcí školy, kterou najdete ve Školním vzdělávacím programu ŠVP na této stránce – Dokumenty ke stažení.