Přihláška

Předběžná přihláška pro deňáky i domškoláky - pořadník

Máme plný stav pro děti na IV.

Na denní studium pro 24/25  máme 3 volná místa.

Děti můžete přihlašovat do pořadníku přes tuto přihlášku. Je pravděpodobné, že v září 2024 budeme mít dalších 50 volných míst pro děti na IV, ale nejprve potřebujeme oficiální vyjádření od úřadů.

Milí rodiče, kteří se zajímáte o denní docházku či domškolu u nás či byste rovnou rádi Vaše dítko do Pippi Punčochaté přihlásili, věnujte prosím čas a pozornost následujícímu cca 5ti minutovému dotazníku, který je zároveň předběžnou přihláškou.

Dotazník Vám i nám pomůže zjistit, zda je škola Pippi Punčochaté pro Vás a dítě ta správná, vhodná volba. Díky tomu, že se nad otázkami zamyslíte, můžeme si vyladit a vyjasnit vzájemná očekávání a předejít případným nedorozuměním a zklamáním v budoucnu.

V Pippi Punčochaté nám jde především o to,  zajistit dětem podnětné prostředí a sebe-řízený rozvoj.

Vytváříme prostor bez tlaku na podávání výkonu, bez vnější motivace, tak by si dítě udrželo napojení na sebe, své srdce, osobnost nyní i v budoucnu. Aby se dokázalo rozhodovat s čistými úmysly, nebylo snadno manipulovatelné, umělo vystoupit ze škatulek a bylo vnitřně svobodné a zároveň žilo v zodpovědnosti vůči sobě a ostatním.

Souzníme s filozofií škol Gaudi nebo Donum Felix. Klademe zásadní důraz na dobrovolnost při výběru. Dítě si u nás může vybrat z několika činností,  ale může si také zvolit svou činnost nebo dělat „nic“. Děti mají vždy v blízkosti průvodce.

Zápisy do 1. ročníku školního roku 2023/2024 nepořádáme. Děti do školy přijímáme formou přestupu z jiné školy.

A je nutné, abyste se seznámili se vzdělávací koncepcí školy, kterou najdete ve Školním vzdělávacím programu ŠVP na této stránce – Dokumenty ke stažení.

Děkujeme Vám za vyplnění a nastudování dokumentů a těšíme se na viděnou u nás ve škole.
S úctou
Lidé v Pippi Punčochaté