Podpořte vznik Pippi lesní školky

Abychom mohli maximálně naplňovat koncept svobodného učení a vytvořit co nejvíce přirozené učení a věkové míchání, dává nám smysl vytvořit vedle základní školy také mateřskou školku. Protože člověk je součástí přírody a mezi hodnoty Pippi školy patří udržitelnost, ekologie a láska ke všemu živému, rozhodli jsme se jít cestou lesní mateřské svobodné školky. Školku bychom rádi otevřeli buď v září 2024 nebo 2025.

Děti tak budou trávit většinu dne venku, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. K dispozici budou mít hygienického zázemí v podobě WC a umývárny a zázemí v podobě chatky či maringotky, kam si budou moct jít odpočinout v době po obědě, případně obědvat, pokud venkovní podmínky nebudou dovolovat jíst venku. Součástí budou i návštěvy kulturních akcí atd.

Do konceptu svobodné školky začleňujeme prvky Waldorfské a Montessori pedagogiky, s důrazem na udržitelný rozvoj. Cílem je vést k uvědomění základních podmínek k životu na Zemi s reálnou zkušeností s nimi. Řídíme se mottem M. Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Stejně důležitý je pro nás i respektující přístup k dětem, kde vycházíme z knih a kurzů Respektovat a být respektován psychologů Pavla a Tatjany Kopřivových. Při práci s dětmi se využíváme a rozvíjíme vnitřní motivaci. Při řešení konfliktů mezi dětmi budeme upřednostňovat řešení, k němuž děti dojdou samy, s případnou pomocí dospělého.

Vznik Pippi školky můžete podpořit touto nezávaznou přihláškou, kterou dokládáme zájem veřejnosti na Ministerstvo školství. 💚 Děkujeme. 💚

Nezávazná přihláška k předškolnímu vzdělávání v lesní mateřské školce Pippi Punčochaté

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby lesní mateřské školky při Základní škole Pippi Punčochaté s.r.o.