Časté dotazy

Žáky do školy přijímáme formou přestupu z jiné školy. Dále je nutné, abyste se seznámili se vzdělávací koncepcí naší školy. Při denním studiu je třeba, aby dítě absolvovalo adaptační týden u nás ve škole. Předběžně přihlásit dítě můžete na odkaze Přihláškahttps://www.pippipuncochata.cz/prihlaska/.  My se Vám ozveme zpět a dohodneme se na dalším postupu.

Dokumenty, které od Vás budeme potřebovat, najdete na stránce Dokumenty ke staženíhttps://www.pippipuncochata.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Žáky do školy přijímáme formou přestupu z jiné školy. Dále je nutné, abyste se seznámili se vzdělávací koncepcí naší školy. Předběžně přihlásit dítě můžete na odkaze Přihláška – https://www.pippipuncochata.cz/prihlaska/.  My se Vám ozveme zpět a dohodneme se na dalším postupu.

Dokumenty, které od Vás budeme potřebovat, najdete na stránce Dokumenty ke staženíhttps://www.pippipuncochata.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Výše školného za denní výuku je 3 800 Kč / měsíc za docházku 5 dnů v týdnu a jednorázový příspěvek na budovu 2000 Kč za rok. V ceně je družina. V ceně není strava a výlety.

Platit můžete ve 12 splátkách měsíčně, ve 2 splátkách pololetně nebo 1x ročně.

Podrobné informace o školném a platebních podmínkách si přečtěte na odkaze Školnéhttps://www.pippipuncochata.cz/skolne/ .

Výše školného za Individuální výuku – domškoláctví  je 500 Kč / měsíc, tj. 6 000 Kč za rok a 2 000 Kč jednorázový příspěvek na budovu. Platba je splatná jednorázově při přijetí dítěte.

Od září 2023 je školné 6 600 Kč za rok a 2 000 Kč jednorázový příspěvek na budovu.

Podrobné informace o školném pro domškoláky si přečtěte na odkaze Školnéhttps://www.pippipuncochata.cz/skolne-pro-domskolaky/ .

Pro školní rok otevíráme oba stupně. Principem je věkové míchání. Děti si samy vybírají s kým chtějí trávit čas, ke komu v daném období přilnou. Více si můžete přečíst na odkaze Principy a hodnoty školyhttps://www.pippipuncochata.cz/principy-a-hodnoty-skoly/

Ve školním roce 2022 / 2023 otevíráme 1. a 2. stupeň pro denní docházku. Přihlásit se můžete přes Přihláškuhttps://www.pippipuncochata.cz/prihlaska/

Mobily, tablety a počítače bereme jako součást dnešního života, které nemá význam se vyhýbat. Jsou běžnou součástí dění ve škole a máme vymezený čas, kdy s nimi děti mohou libovolně pracovat a kdy jsou přímo vyžádanou součástí nejrůznějších projektů.

Pro děti na Individuálním vzdělávání – domškoláky si můžeme domluvit individuální přístup z naší strany, pokud potřebujete. Například online konzultace s některým z našich průvodců. Pro domškoláky připravujeme možnosti se setkávat na společných akcích, o kterých Vám dáme vědět, jak budeme znát detaily.

Rozhovor nad portfoliem probíhá dvakrát za školní rok – v prosinci, lednu a v květnu a v červnu. Další informace najdete na  Domškolácihttps://www.pippipuncochata.cz/domaci-vzdelavani/

Sami neradi škatulkujeme. Máme – li však popsat, jaká naše škola, pak pravda je, že lidé v ní se řídí principy Svobodných demokratických škol jako je Summerhill, vycházíme z literatury Petera Graye – Svoboda učení, Intuitivní pedagogiky, Mindfullness, zkušenostního a prožitkového učení, atd. Inspirujeme se u dalších Svobodných škol v ČR jako je Ronja, Osvobozená škola, Erazim, atd.

Proč nemáme v názvu, že jsme Svobodná demokratická škola? Protože to vnímáme jako proces, cestu, na které jsme a prozatím o sobě nechceme tvrdit, že v realitě to tak na 100 % splňujeme. Vždy je na čem pracovat, ladit, zlepšovat se a růst.

Detaily o  hodnotách naší školy si přečtěte na odkaze Principy a hodnotyhttps://www.pippipuncochata.cz/principy-a-hodnoty-skoly/

Poslání učitele, průvodce v Pippi je inspirovat, zažehnout v dítěti jiskru vlastní vnitřní motivace a tuto motivaci podporovat. Klademe důraz na studijní autonomii dětí, dobrovolnost  a značnou svobodu v rozhodování, a  a k jejímu rozvoji používáme různé způsoby.

Nepodporujeme vytváření a používání vnější motivace, která není trvalá a lze ji označit mnoha případech za manipulaci.

Na zdravém jídle nám záleží. Pracujeme na tom, abychom zohlednili různé potřeby dětí jako je veganství, vegetariánství či celiakii a zároveň se vešli do nařízených opatření. Pro školní rok 2022/2023 to však vidíme  na dovoz jídla od externího subjektu nebo si děti budou nosit vlastní stravu.

Více na odkaze Stravováníhttps://www.pippipuncochata.cz/stravovani/

Číslo účtu a variabilní symbol najdete ve Smlouvě o vzdělávání, kterou uzavíráte při přestupu do naší školy.

Zeptejte se...