Lidé školy

Pippi Punčochatá a lidé v ní a kolem ní

Jádro Základní školy Pippi Punčochaté s.r.o. tvoří dvě spoluzakladatelky – Lucie Černíčková Lipovská a Petra Borovská. Spojila je chuť vytvořit prostor pro hravý růst dětí a touha po transformaci současného školského systému. Každá  má jiné životní zkušenosti, odlišné dary a talenty, které do projektu školy vnášejí.

Obě těší vzájemná spolu-práce, díky níž jsou pro děti a průvodce inspirací, že život je o neustálé o komunikaci, vzájemnosti a touha dohodnout se je cestou.

Mgr. Lucie Černíčková Lipovská


Lucie si s myšlenkou založení školy pohrávala víc jak 8 let. Vzhledem ke zkostnatělosti školského systému to považovala za nemožné a svou pozornost soustředila na práci ve vlastní internetové agentuře,  která jí v té chvíli dávala větší smysl. Zážitky z návštěvy unikátní Green School na Bali pomohly semínku na zrod školy vyklíčit. A s narozením dcery Elišky si definitivně uvědomila, že mohou jít pohodlnou cestou domškoláctví. Ale dobrodružnější cesta je vytvořit prostor ostatním dětem, rodičům a průvodcům a podílet se tak na změně a transformaci ve společnosti. S finálním rozhodnutím chvíli váhala. A když se  začaly její vize o svobodné škole zhmotňovat v realitě díky „štastným náhodám“ v podobě propojení se s Petrou a Lenkou a společenstvím rodičů, kteří cítili stejné volání bylo o zrodu školy rozhodnuto.

Lucie nemá pedagogické vzdělání a považuje to za výhodu, protože do výuky vnáší zkušenosti z vlastního podnikání a nové pohledy na to, jak by se věci mohly dělat, nikoli jak se mají „správně“ dělat. Lucie vystudovala Univerzitu Tomáše Bati, Fakultu multimediálních komunikací a má víc jak 15ti letou praxi z vlastních firem. Nejvíce ji učí sám život. A to samé umožňuje dětem, aby ve škole žily a nikoliv přežívaly.

Lucii zajímá, co je mezi nebem  a zemí, baví ji osobní rozvoj, je nadšenou permakulturní zahradnicí, vášnivou cestovatelkou, vegankou a nechává se vést principy Zákona přitažlivosti.

Lucie je ve službách Pippi Punčochaté jako ředitelka, hlídá rovnováhu a balanc v chodu školy uvnitř a navenek, koordinuje aktivity dospělých a dětí a hledá cesty, jak naplnit vizi a záměr školy v realitě. Těší se, jak bude mít více času s dětmi dělat praktické věci od mediální výchovy, vědomé práce s technologiemi, po hrabání se v hlíně nebo se s nimi jen tak smát či plakat.

Mgr. Petra Borovská


První bod pochybností o fungování klasického základního školského systému zaseli Petřiny tři mladší sourozenci. Rozdílné potřeby, temperamenty, jeden univerzální přístup pro všechny. Druhý zlom nastal při studiu filozofie na vysoké škole, kde si uvědomila, že se musí učit znovu myslet bez překážek a omezení. A jasnou tečku tomu dalo narození syna Jakuba, který je plně nesystémový. U něj si plně zvědomila, že tradiční škola v aktuální podobě pro ni neodpovídá potřebám dnešní generaci dětí a ani potřebám, požadavkům 21. století. Myšlenka ke změně byla vyslána, následovalo propojení se s Lucií a Lenkou a věci se začaly dít.

Petra vystudovala filozofii a sociologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Oba tyto obory vnímá jako osudové. Zkušenosti s „pedagogickou“ činností čerpala pouze při soužití se třemi dalšími lidmi na jedné malé ploše dětského pokoje, kde se učila pravidla komunikace, konfliktu, spolupráce koučování, vnímání rozdílných potřeb, i malé násobilce. Inspiraci z nich bere dodnes. Působila v síťovém marketingu, v klubu zaměřeném na vzdělávání žen, ve vzdělávací agentuře a také jako průvodce a profesionální tazatel. Hodně pracuje se svou ženskou intuicí. Je citlivá k vnímání jinakosti mezi lidmi, zvláště dětmi. Za každým činem, rozhodnutím vidí nějakou linii osobního příběhu, z velké části utvářeného naším sociálním prostředím. Věří, že vedením k větší vzájemné citlivosti, bez nálepek a poměřování můžeme být jako společnost laskavější a více nakloněni k potřebné spolupráci. Toto by ráda rozvíjela i v rámci naší školy.

Petru baví lidé, jejich příběhy a přesahy. Miluje knihy, deskové hry a cestování. V současnosti se nejvíce věnuje svým dvěma malým dětem, které jsou pro ni fascinujícím zdrojem inspirace a nejupřímnějším zrcadlem.

Petra je u Pippi Punčochaté oficiálně v roli zástupkyně ředitelky. Ráda komunikuje s lidmi, nejčastěji vyřizuje telefonáty. Ví, kdy má kdo narozeniny a má plný blok poznámek se záležitostmi, které je třeba udělat. Je velkou podporou školnímu týmu.

Bilovice 2

Mgr. Lenka Vystavělová


Lenka je jednou ze „šťastných náhod“, které se při zrodu školy udály. S Petrou a Lucií se seznámily na komunitním setkání a zjistily, že mají velmi podobný pohled na vzdělávání dětí. Lenka je vystudovanou a osvícenou pedagožkou a společně s Petrou a Lucií absolvovala kurz Žít s respektem manželů Kopřivových. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudovala angličtinu a matematiku. Do výuku vnáší velkou kreativu v podobě výborných nápadů, které s dětmi umí realizovat v praxi. Umí děti zaujmout a inspirovat. Má zkušenosti z Živé školy v Olomouci. Lenka má tři rozverné holčičky, které ji neustále nutí na sobě pracovat a růst.

Lenka u Pippi Punčochaté nabízí Matematiku a aktivity v rámci předmětu JAS (Já a svět) , HRA a PUK (Pohyb, kultura a umění).

Jana Krejčí


Jana je mámou tří synů ve věku 14, 16, 18 let. A  jak se vše točilo kolem dětí, zaválo jí to do spolku Zdraví od malička (Zom), kde začala pracovat jako koordinátorka přednášek, výletů, později místopředsedkyně spolku. Ve spolku Zom se zabývala alternativními možnostmi vzdělávání, postupně se dala dohromady s komunitní skupinou rodičů a seznámila se s Lucií, Petrou, Lenkou a dalšími. Spolu s nimi absolvovala kurz Žít s respektem manželů Kopřivových.

Od září 2021 do června 2022 se s dětmi scházeli v komunitní škole na faře nejdříve v Prostějově a potom v Bílovicích, kde si užívali dny v krásné přírodě kolem Romže. Od září 2022 působí jako průvodkyně v Pippi škole, kde s dětmi podniká výlety do přírody a do tajů přírodních, fyzikálních a chemických jevů formou různých zábavných pokusů.

Mimo Pippi se setkává s dětmi v Dětském klubu Zdravíci, který funguje jako družina při ZŠ Kostelec na Hané. S dalšími dětmi bádá již sedmým rokem v kroužku Veselé vědy.

O prázdninách pořádá příměstské tábory, má kurz Hlavní vedoucí tábora a Vedoucí dětského klubu.

Jana: „Mezi dětmi se cítím moc dobře a ráda s nimi dělám asi cokoliv (učení, hraní, tvoření). Baví mě pozorovat, na co vše sami přicházejí, jaké dělají pokroky. A navíc tohle vše mohu dělat v klidném a respektujícím prostředí, jak já račice říkám, v klidné čisté vodě. To vše se mnou souzní a je to pro mne důležité. „

Jana u Pippi Punčochaté nabízí aktivity v rámci předmětů  JAS a Matematiky a bývá s dětmi v družině.

unor2023karneval.20
IMG_20230822_181853[1]

Bc. Petra Smutníková


Na škole Petru zaujalo sebeřízené vzdělávání, kdy každé dítě poznává vlastní zájmy a oblasti zaměření, ke kterým inklinuje.
Má dobrý pocit z toho, že děti nemusí při výuce jen sedět v lavicích a sama se snaží dětské hrátky ještě kultivovat do pohybových her. Vedou ji k tomu zkušenosti z tanečního divadla, kde zakusila řadu pohybových technik. Pro práci s dětmi nyní ještě absolvuje kurz Lektor tanečně – pohybových aktivit pro děti se zaměřením na psychosociální rozvoj.
Hry napomáhají vytvářet kolektiv a dobré vztahy, ale také působí výchovně na oblast mravní, duševní, fyzickou, hudební a rytmickou. Petra by chtěla pohybovými aktivitami napomáhat rozvoji dětské tvořivosti. Cílem tanečních her je většinou prožitek a určitá, vědomá kvalita pohybu. Není to jen výhra nebo výkon.

Pokud jí čas a vlastní děti dovolí, baví ji drobná kreativní činnost, pohyb v přírodě, historie a četba knih. Ráda dává věci do pořádku a nachází jejich smysl.

Petra vystudovala obor Sdružená uměnovědná studia na MU v Brně. To ji přineslo vhled do mnoha odvětví umění, a ráda by jej nyní uplatnila.

Absolvovala Kurz efektivního rodičovství a chystá se na kurz Potřeba pravidel a jejich vytváření společně s dětmi, Komunitní kruh a škola, které vedou psychologové Pavel a Tatjana Kopřivovi.

U Pippi Punčochaté nabízí aktivity v rámci předmětů JAS (Já a svět ) , HRA a PUK (Pohyb, kultura a umění) .

Mgr. Marcela Hrdá


Marcela se ráda dětem věnuje již od svých školních let, kdy se účastnila přípravy a realizací akcí pro děti při Domě dětí a mládeže v Němčicích nad Hanou, později jako instruktorka a vedoucí na dětských táborech. Vždy moc ráda rozmýšlela nad podstatou života a bytí, nad tím, jak dnešní společnost funguje a jak by mohla svou maličkostí pomoci rozzářit svět. Ráda naslouchá dospělým i dětem, vnímá to, co je za slovy a učí se s pokorou následovat srdce a intuici. U dětí moc ráda podporuje vnímání smyslu-plnosti svých činů, důvěru ve své dary, cestu vnitřní radosti, naslouchání nitru a vnímání signálů těla. S laskavostí a respektem k sobě, všem bytostem i přírodě. Marcela vede pobyty pro Mámy a dcery

Marcela vystudovala Analytickou biochemii na Masarykově univerzitě v Brně, protože si vždy moc přála rozumět procesům v těle na těch nejmenších úrovních. Život sám ji vede k propojení detailů s celkem, vnímání jeho barevnosti a mnohovrstevnatosti a s větším nadhledem ji baví zkoumat příčiny a hlubší souvislosti. Miluje vzájemné mezilidské obohacování, dvě malé slečny, kterým může být maminkou, svého milujícího muže, knihy různých žánrů i nekonečné možnosti poznávání sebe samé a toho, co nám svět nabízí.

U Pippi Punčochaté nabízí aktivity v rámci předmětů JAS (Já a svět ) , HRA a PUK (Pohyb, kultura a umění) . Marcelka umí děti zklidnit, zpřítomnit, moderovat nedorozumění a pomáhá dětem udržovat napojení na jejich srdce.

Marcelčiny Pobyty pro mámy a děti doporučujeme všem maminkám a holčičkám!

marcela_hrda
zdenka_spacilova

Zdeňka Spáčilová


Zdeňku ke svobodné škole dovedla náhoda. To jakým způsobem se děti učí a doslova nasávají informace ji vždy fascinovalo a pojetí výchovy sebeřízeným vzděláváním je pro ni  velice inspirativní. Děti miluje, jsou to úžasní učitelé a díky nim má možnost se učit stále něco nového.

Zdeňka vystudovala Střední pedagogickou školu obor Výchovná a humanitární činnost, má maturitu z předškolní pedagogiky, pedagogiky a psychologie a speciální pedagogiky. Vystudovala na Vyšší zdravotnické škole obor Diplomovaný ergoterapeut a téměř 20 let pracovala a částečně pracuje ve zdravotnictví, a to jak s dospělými tak dětskými pacienty, které pomocí rehabilitace navrací do běžného života. Pedagogické činnosti se příležitostně věnovala jako animátorka na dětských táborech a školách v přírodě.

Je mámou tří kluků, nejstarší už je téměř dospělý a nejmladší má dva roky.  Většinu svého času tráví se svými dětmi, ráda zahradničí, chodí na procházky do přírody, cvičí jógu, ve volných chvilkách čte a věnuje se různým kreativním činnostem.

Zdeňka u Pippi Punčochaté nabízí Český jazyk a aktivity v rámci předmětů JAS (Já a svět ) a HRA.

Žaneta Baslíková


U Pippi Punčochaté nabízí aktivity v rámci předmětů JAS (Já a svět ), PUK (Pohyb, kultura a umění) a aktivity v družině. Žaneta ukazuje dětem, jak nápady převádět do praxe, pomáhá posilovat jejich vytrvalost a zručnost přes práci s vlastním tělem a různými nástroji. Díky Žanetě přání dětí nezůstávají jen přáními, ale zhmotňují se v osobitá umělecká díla.

Žaneta se vyučila kuchařkou a studovala obor společné stravování. Jako kuchařka působila 10 let, v tomto období pracovala i s učni, kteří bývali na pracovišti na praxi. Měla vizi stát se jednou mistrovou. Stala se mámou třech dětí, které jí převrátily život naruby v dobrém slova smyslu. Než vznikla Pippi, měla syna v domácím vzdělávání a v komunitní škole. Cítila, že chce, aby její dětí měly možnost vyrůstat víc svobodně. Vždy ráda tvořila, vyráběla, dělala ze starých věcí nové. Dokáže zhmotnit různé nápady, má ráda výzvy. Šije barefoot boty. Chce dětem předávat to nejlepší ze sebe a pomoci jim zhmotňovat jejich návrhy. Líbí se jí film Forrest Gump a fráze: „ Život je jako bonboniera …. nikdy nevíš, co ochutnáš.“

zanda_baslikova

PaedDr. Dana Studánková


S dětmi pracuje už od základní školy. Vystudovala učitelství pro 1.stupeň na brněnské pedagogické fakultě a přes 20 let učila (více a více neklasicky) na klasické základní škole. Před osmi lety spoluzaložila alternativní školu Prameny v Rousínově. Tady nabrala spoustu zkušeností také s dětmi na domácím vzdělávání. Ověřila si, že se děti obejdou bez různých “školních” vědomostí, ale těžko se jim žije bez bez laskavosti, vzájemného respektu a spolupráce. Na své cestě pokračovala přes Talent Vyškov do Lesní školy Olše, protože učení venku jí baví nejvíc.

S Pippi Punčochatou spolupracuje v oblasti muzikoterapie a domácího vzdělávání.

Zajímá se o to, jak měnit školu, aby se v ní děti mohly učit v souladu s fungováním jejich mozku, svobodně, přirozeně, s vlastní motivací a radostí. Absolvovala Diplomový kurz Montessori pedagogiky, kurz Respektovat a být respektován, třísemestrovou Celostní muzikoterapii, letní školy Hejného matematiky, Sfumato-splývavé čtení, Učíme se venku…
Má tři úžasné, už odrostlé děti.

Zajímá se o věci mezi nebem a zemí. Ve volném čase je hodně venku, věnuje se své permakulturní zahradě, miluje výhledy do krajiny, skály, potoky… Taky spontánní muzicírování, tanec, …

Ing. Tomáš Černíček


Tom je nepostradatelnou podporou školy. Kromě vyplňování a odesílání výkazů pro ministerstvo ovládá práci napříč různými systémy, má pod palcem účetnictví, mzdy a společně s Lucií hlídají ekonomiku a finanční zdraví školy a starají se o IT a web.

Když má plné zuby práce u PC, jde do akce jako údržbář, opravář, stěhovák, prostě co je ve škole třeba a co ženy nezvládnou.

Toma baví investice, jeho rodina, se kterou rád cestuje, lyžuje a tráví čas na horách. Má smysl pro práci s čísly, velmi rychle se učí, knihy zásadně nečte, pouze v manuály a to v případě nejvyšší nutnosti,  dokáže bleskově vstřebat předpisy a vyhlášky. Zároveň umí být kreativní a své nápady převádět do reality.

Spolupracujeme s inspirativními externisty

Škola Pippi Punčochaté přitahuje svým naladěním podobně náladěné lidi a my je rádi zveme, aby dětem i nám dospělým přinesli jinou svěží inspiraci v podobě své práce, životního poslaní.

Angelica Maria Holemý


Pravidelně nás navštěvuje Angelica Maria Holemy, rodilá Kolumbijka žijící v Prostějově, díky které můžeme doslova nasávat srdečnost a laskavost jejího národa a užívat si plynulost a měkkost kolumbijské španělštiny.

angelika
Alenka Kutalkova

Alena Kutálková


Alenka Kutálková nechává děti prožívat emoce díky Emočním hrátkám a její práce pomáhá zvyšovat úroveň emoční inteligence a empatie a pochopení druhého.

Petr Klapka, který se zaměřuje na práci s přítomným okamžikem a dělá mu světu na svém webu www.Osvobozenamysl.cz a  se k nám chystá na rukodělné práce se dřevem a hlavně posílit mužskou energii.

Jan Kršňák, „zklidňovatel digidětí a digidospělých“, přijede 11.10.2023 na besedu Digiděti určenou pro veřejnost a školní tým díky této akci může čerpat z různých úhlů pohledu pro přístup k práci děti + technologie. Jeho web www.Digideti.cz  a kniha Digiděti, kterou napsal, je v přínosnou inspirací .

Pavel a Tatjana Kopřivovi, moudří psychologové, manželé, pracovní partneři, kteří mají obrovskou zásluhu na šíření respektujícího přístupu k dětem a provozují web www.Respektovat.com, se k nám do školy chystají na podzim 2024 s kurzem Žít s respektem, který mimo školní tým nabídneme i rodičům. Těšíme, jak díky kurzu posílíme vzájemné pochopení, emoční inteligenci, důvěru v mezilidské vztahy a díky vyšší míře empatie budeme mít zase blíž k našim dětem.
Cyklus je 7 dílný, odpolední, a proběhne  v čase 14:30 – 19:30, v termínech 16. a 23. 10.; 6., 13., 20. a 27. 11. 2024.