Domškoláci

Domškoláctví s Pippi Punčochatou

Vnímáme odlišné potřeby rodin, které se rozhodly jít cestou Individuálního vzdělávání – domškoláctví. Jsme také rodiče malých či větších dětí a máme s domškoláctvím osobní zkušenost. Naše děti strávily a tráví hodně času v rodinném kruhu. I my jsme šli určité období cestou domškoláctví.
Tyto zkušenosti ukázaly a potvrdily, že děti a rodiče potřebují kontakt s dalšími lidmi. Mezilidské vztahy jsou obohacující i přes to, že mohou být občas náročné. Díky mezilidským vztahům člověk jako osobnost roste po všech stránkách.

Dává nám velký smysl domškoláctví podporovat a zároveň vytvářet prostor pro navazování vztahů i mezi domškoláckými rodinami.

Těší nás postupně budovat komunitu kolem školy , kde mohou spřízněné lidské bytosti sdílet mezi sebou.

Jsme propojeni se školou Erazim v Opavě.

Děti do školy přijímáme formou přestupu z jiné školy. Zápisy do 1. ročníku školního roku 2023/2024 nepořádáme.

Je nutné, abyste se seznámili se vzdělávací koncepcí školy, kterou najdete ve Školním vzdělávacím programu ŠVP na této stránce – Dokumenty ke stažení.

Jak a kdy probíhá přezkoušení domškoláků

Přezkoušení považujeme za nešťastné slovo.  V naší škole vedeme spíše rozhovor nad činností, kterou jsme si na začátku dohodli a kterou dítě za dané období udělalo. Pokládáme otázky, zajímáme se, co ho k tomu vedlo, proč a jaký to pro něj má význam a kam dál ho to vede.

Co se týká hodnocení, tak to píšete Vy rodiče, kteří své dítě nejlépe znáte. Společně pak nad portfoliovým rozhovorem uzavřeme rok formou vysvědčení.

My vysvědčení vnímáme jako nevyžádanou zpětnou vazbu (pokud si dítě o zpětnou vazbu samo nepožádá v podobě vysvědčení ) Protože jsme však rejstříková škola, tak musíme naplnit, co požaduje zákon a vysvědčení vydat.

Termíny portfoliového přezkoušení pro školní rok 2022/2023

Rozhovor nad portfoliem (přezkoušení) probíhá dvakrát za školní rok :

Nabízíme tyto termíny:

Za druhé pololetí školního roku 2022/2023:

Pravděpodobně v termínu 6. – 18. června 2023. Konkrétní dny a časy upřesníme emailem.

Informace a školném za domškoláctví najdete na stránce Školné pro domškoláky

Žádost o přestup Vašeho dítěte do Základní školy Pippi Punčochaté a Školní vzdělávácí program (koncepci školy) si můžete stáhnout na stránce Dokumenty ke stažení