Jaká byla beseda Důvěra v digiděti a její záznam

Beseda byla informačně nabitá. Pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit, jsme pořídili záznam v podobě videa. Celý záznam je možné shlédnout po uhrazení poplatku a zadání hesla.  Detaily čtěte v textu na konci. Pro účastníky živé akce je záznam k dispozici v ceně vstupenky.

Ukázka z besedy

Besedy se zúčastnilo přes 50 lidí. Děkujeme všem za hojnou účast, máme z toho radost !

Jak se k technologiím stavíme my v Pippi Punčochaté?

Technologie vnímáme jako přínos pokud je lidé umějí ovládat a neovládají ony je, proto nám dává smysl s technologiemi pracovat a vést děti i dospělé ve škole k umění vlády nad technologiemi a umělou inteligencí. Tzn. vědomá práce s technologiemi: napříč všemi hardware i software rozhraními ( PC, ntb, tablety, mobily, hodinky, brýle, robotci aj.)

Přejeme si, aby to pro děti a nás bylo téma, které přináší výzvy nikoliv problémy.

PC místnost 

Jsme technologiím otevření a podle našich finančních možností chceme v  budoucnu vytvořit 1 pc místnost, kde bude 1 či 2 dospělí garanti. A je důležité, aby si každé dítě postupně prošlo pozicí dětského garanta této místnosti a tak si prakticky uvědomilo, co  znamená správa a péče o IT hardware, software a duševní a fyzické rozpoložení dětských uživatelů této místnosti.

Zároveň si chceme i do budoucna udržet, aby aspoň polovina školní budovy byla bez volného wifi signálu a to z důvodu snížení elektromagnetického smogu a vlivu záření na mozek a tělo.

Internet a šíření wifi 

Internet plánujeme opatřit zámkem proti určitému typu obsahu (pornografie, násilí ) zejména kvůli nejmenším dětem do 10 let ), ale zároveň z tohoto obsahu neděláme tabu a hovoříme o něm, že existuje.

Rodiče potřebujeme do budoucna informovat o našich postojích. Tedy, že máme  otevřený vztah k technologiím a to za určitých podmínek, které si jako školní tým ještě ujasníme a sepíšeme a zveřejníme na web. Rodiče budeme informovat, že když dítě vybaví mobilem s neomezenými daty, tak to má vliv na celou školu a nelze po škole vymáhat, aby dítě jakkoliv omezovala v užívání, protože chceme vytvářet prostředí založené především na respektu a důvěře. 

Stručně řečeno technologie vítáme a hledáme cesty,  jak co nejlépe děti i dospělé vést k jejich vědomému používání.

Pro zájemce o záznam besedy shrnujeme hlavní myšlenky a otázky

Je výsledkem výchovy dítě, které umí ve 14 ti letech vypnout mobil nebo tablet a jít se projít do lesa? Generace dnešních dětí bude stejně „závislá“ na technologiích jako my. Jaká je tedy cesta k tomu, abychom my i naše děti zůstávali stále napojeni na sebe a byli stále lidmi než jen prodlouženou rukou technologie?

Inspirujte se video záznamem besedy s Janem Kršňákem na téma Důvěra v Digiděti, která proběhla ve Svobodné škole Pippi Punčochaté.

Jak získat záznam z besedy Důvěra v digiděti ?

1) Záznam celé živé besedy je chráněn heslem a rádi Vám heslo na vyžádání zašleme po úhradě poplatku 222 Kč na náš školní účet u Fio banky 2902040406/2010. Do poznámky uveďte Digiděti + Vaše příjmení.

2) Vyplňte formulář pod tímto textem. Po jeho vyplnění odešlete, uhraďte a my Vám pošleme přístupy k záznamu z besedy.

Poplatek za shlédnutí besedy Důvěra v Digiděti jsme stanovili na 222 Kč, protože chceme být fér vůči platícím účastníkům, kteří se besedy účastnili fyzicky a školu a celé poselství Jana Kršňáka podpořili svou fyzickou energií na místě a také formou peněz. Zpracování videa nás stálo určité úsilí, čas, poplatkem za besedu podpoříte naši školu a další budoucí akce, besedy, setkání.

Děkujeme!


(Fotky z besedy (kromě našeho školního Pippi týmu dospěláků) z důvodu respektování GDPR neuvádíme. Ve video záznamu jsme ze stejného důvodu rozmazali obličeje účastníků. Pro příští akci si vyžádáme od všech souhlas s GDPR, aby videa byla hezčí 🙂 )